Projekt Čiperkov (č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008268)
byl spolufinancován Evropskou unií.

Náš institut předškolního vzdělávání je určen pro děti od 6 do 6 – od šesti měsíců do šesti let. Chceme, aby dítě u nás nabylo zdravé sebevědomí, komplexně se rozvíjelo jak po mentální, tak fyzické stránce, aby znalo své silné i slabé stránky. Aby znalo samo sebe, umělo pracovat se svými emocemi, poznalo své potřeby a umělo je nenásilnou formou vyjádřit. Děti rozvíjíme v souladu s myšlenkou, že chceme nadprůměrné děti v tom, co jim jde, a ne průměrné děti v tom, co jim nejde. Budeme rozvíjet jejich silné stránky, nebudeme poukazovat na jeho stránky slabé.

info@ciperkov.cz
+420 739 668 858
U Zásobní zahrady 1774/15, Praha 3 Žižkov