Máte o některý z našich kroužků zájem? 
Chcete se nás na něco zeptat?
Ozvěte se nám, rádi vše ukážeme, vysvětlíme.

Máte o některý z našich kroužků zájem? 
Chcete se nás na něco zeptat?
Ozvěte se nám, rádi vše ukážeme, vysvětlíme.

KROUŽEK TVOŘIVÉ ARTETERAPIE PRO DĚTI

KURZ KREATIVNÍ ARTETERAPIE PRO RODIČE

KROUŽK TANEČNĚ-POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI

KROUŽEK TVOŘIVÉ ARTETERAPIE PRO DĚTI

Kdy se kroužek koná?
Každou středu ve dvou termínech:
1. od 16.00 do 17.00 hod.pro děti 1 1/2 až 3 roky
2. od 17.00 do 18.00 hod.pro děti 3 až 6 let

Kdo kroužek vede?
Zkušený lektor Mgr. Tomáš Chlapečka.

Jaká je cena kroužku?
950,- Kč/1 měsíc

Pro koho je kroužek vhodný?
Pro děti a jejich rodiče.

Co je cílem kroužku?
Kroužek se zaměřuje na tvořivost a společně strávený čas dítěte s rodičem. Všechny aktivity jsou tematické a přizpůsobené tak, aby rodič navzájem s dítětem komunikoval a pomáhal mu vnímat tvořivý proces. Cílem kroužku je nejen tvoření, ale i hledání cest, jak se můžete učit s Vaším dítětem lépe spolupracovat a aktivně se podílet na jeho rozvoji.
Je skvělé pozorovat děti, jak dělají pokroky ve vývoji jemné motoriky a grafomotoriky, a zároveň být součástí tohoto tvořivého procesu.

Jak kroužek probíhá?
Náš lektor má vždy připravené aktivity a témata, která podporují spolupráci dítě – rodič. Pokud se jedná o náročnější výtvarné techniky, pomáhá rodičům s jejich zvládnutím. Je na samotném rodiči, jak své dítě dokáže vtáhnout do tvořivého procesu. Lektor pak jen hledá cesty, jak celý tento proces zintenzivnit.

Co je v ceně kroužku?
Všechen materiál, pomůcky a občerstvení. Součástí kroužku je taky hodnocení – odměny, které se udělují vždy po ukončení měsíce.

KURZ KREATIVNÍ ARTETERAPIE PRO RODIČE

Kdy se kroužek koná?
Každé úterý ve dvou termínech:
1. od 16.00 do 17.00 hod.
2. od 17.00 do 18.00 hod.

Kdo kroužek vede?
Zkušený lektor Mgr. Tomáš Chlapečka.

Jaká je cena kroužku?
950,- Kč/1 měsíc

Pro koho je kroužek vhodný?
Pro rodiče.
• Pro ty z vás, kteří si chtějí odpočinout od každodenních záležitostí nebo stereotypu.
• Pro ty z vás, kteří touží nejen relaxovat, ale taky reflektovat své pocity a rozvíjet se.
• Pro ty z vás, kteří chtějí znovuobjevit svou kreativitu.
• A taky pro ty z vás, kteří se rádi učí něčemu novému.

Co je cílem kroužku?
Především relaxace. Tím, že vybíráme různá témata, se seznámíte taky s různými technikami od kresby a malby až po koláž či modelování z hlíny.

Co je v ceně kroužku?
Všechny výtvarné pomůcky a občerstvení.

KROUŽEK TANEČNĚ-POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI

Kdy se kroužek koná?
Každé úterý ve dvou termínech:
1. od 16.00 do 17.00 hod.pro děti 1 1/2 až 3 roky
2. od 17.00 do 18.00 hod.pro děti 3 až 6 let

Kdo kroužek vede?
Lektorka Júlia Antalová.

Jaká je cena kroužku?
800,- Kč/1 měsíc

Co je cílem kroužku?
Děti se pomocí kreativních, hudebně pohybových aktivit učí, jak správně chodit, sedět, stát a koordinovat své pohyby. Zaměřujeme se na celkový rozvoj fyzické stránky dítěte – ta mimo jiné zahrnuje taky hrubou a jemnou motoriku a správné držení těla. Při tanečně pohybových cvičeních klademe důraz na rozvoj rytmizace, která je základem pro vyslovování hlásek a později taky pro správné čtení.
Zároveň jsou náplní kroužku i aktivity vycházející z pohybové kineziologie a kalisteniky. Ty napomáhají správnému nácviku držení těla – např. páteře při sezení, stání a pohybování se.

Co je v ceně kroužku?
Pitný režim. Místnost, ve které kroužek probíhá, je vybavená speciálními podlažkami na cvičení.

FOTOGALERIE

Chcete se k nám podívat? Domluvte si schůzku, rádi Vás u nás přivítáme.

NAPIŠTE NÁM

info@ciperkov.cz
+420 739 668 858
U Zásobní zahrady 1774/15, Praha 3 Žižkov

Jak se k nám dostanete? 
Tramvají na zastávku Biskupcova – tramvaj č. 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 23, 26. Můžete využít i místa k parkování v okolí naší vily.